Намаляване на дразнещите отблясъци


Намаляване на дразнещите отблясъци

Ярката слъчева светлина пречи на работата на компютър. Фолията на 3М значиетлно намаляват отблясъците от слънцето и облекчават зрението. Голяма част от предлаганите фолиата имат много ниска огледалност и на практика остават незабележими за окото, като същевремонно го защитават.